Pro rodiče

O co se snažíme?

…nabízíme něco navíc…

Skauti jsou neziskovou dobrovolnou výchovnou organizací. Výchova je náročnou a širokou disciplínou. Proto jsme se ji snažili, nějak uchopit a říct si (i Vám) "o co se snažíme". Důležité je připomenout, že obrázky dole jsou ideálem. Na ceste k nim jsou velké překážky - naše kompetence, síly, peníze, chuť, spolupráce s rodiči a se školou...


Copyright © 2008

programoval: Ječmínek ;o)

design: Ječmínek & Píťa & Lucky