Pro sponzory

Proč sponzorovat

Junák – svaz skautů a skautek ČR je nezávislá, nezisková organizace, která se snaží o renesanci svého dosavadního programu. Jejím cílem je svoji podstatu (charakternost, schopnost na sobě pracovat…) zabalit do atraktivního rámce. Chceme do maximální míry dělat nevšední a zajímavé činnosti (jezdit na vodu, lézt, účastnit se expedicí a mnoho dalšího…).

Jelikož jsme, organizací neziskovou a naši vedoucí svoji činnost dělají ze svých vlastních finančních a časových prostředků. Je naplnění tohoto cíle o to náročnější. Uvítali bychom jakoukoli pomocnou ruku v těchto oblastech:

Co na oplátku nabízíme Vám? Uvádět Vás:

  • v našich výročních zprávách,
  • v místních (nejen) oběžnících,
  • na plakátech zvoucí na významné skautské akce,
  • na plakátcích zvoucí na dílčí skautské akce,
  • na horolezecké stěně,
  • na omítce naši klubovny,
  • pocit podporující kvalitní projekt.

Copyright © 2008

programoval: Ječmínek ;o)

design: Ječmínek & Píťa & Lucky